Andre teknikkar

solveigfelling

Ei grei felling til genser og jakkar i alle storleikar. Den har god passform, sit godt.

Starte strikkearbeid

Det finst mange måtar å starte eit strikkearbeid på. Her er nokre eksempel.

Venstrehandstrikking

Tilbakestrikking utan å snu arbeidet er særs nyttig til kontstrikking, men er og svært godt eigna til anna strikking som mønster med fleire fargar når det ikkje blir strikka rundt.
Og så er det strikkemåten for keivhendte.
------------------------------