Strikketeknikker kontstrikk

Kontstrikking

I kontstrikking nyttast for det meste heile ruter. Men i starten, og også ved avslutting av arbeidet, er det ofte bruk for ruter som ikkje er heile. Her er framgangsmåte for heil rute, og deler av ruter, som dekker dei fleste behova.

left hand knitting

Very useful when you knit enterlac

Strikke med venstre hand

Kontstrikk er greit å strikke om det blir strikka med både høgre og venstre hand. Fram og tilbake utan å snu arbeidet.
------------------------------